Gjestespill Beaivvas: Juoiggas!

Når ord ikke strekker til, da tar joiken over.

Når ord ikke strekker til, da tar joiken over. Den er en av Nord-Europas eldste musikkformer. Gitt av mennesker til mennesker i mange tusen år, og en mytisk gave fra Solas datter til samene som en måte å temme villreinen på. Et musikalsk identitets-merke. En signatur. En present fra en mor til en datter, fra en bestefar til et barnebarn. Fra en mann til en kvinne. En måte å minnes. En måte å hente mot på. Et våpen. En måte å være nær hverandre, også når man ikke er det fysisk.

En joikekonsertforestilling med tekster av Rawdna Carita Eira og Harald Gaski og i regi av Rolf Degerlund.

I denne konsertforestillingen gjør Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš et dypdykk inn i joikens historie og funksjon gjennom tidene. Vi møter den nære, personlige joiken gitt fra ett men-neske til et annet. Vi møter joikelyrikken som slo igjennom og inspirerte Europas diktere på slutten av 1600-tallet, og vi gjør en musikalsk reise i tid og rom, rundt hele Sápmi – fra jaktritualer for 6000 år siden frem til vår egen tid.

Av Rawdna Carita Eira og Harald Gaski
Regi Rolf Degerlund
Skuespillere og Joikere Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo
Musikalsk tilrettelegging og Musikere Roger Ludvigsen, Svein Schultz, Jakop Janssønn
Koreograf Marte Fjellheim Sarre
Duodjidesigner og Syer Ann Majbritt Eriksen
Lys og Lyd Olav Johan Eira, Sami Kultima
Plakatfoto Per Heimly
Grafisk designer Kerstin Andersson