Romeo og Julie - Toxic Love

Den klassiske fortellingen med samtidens identitetsforståelse

Samtiden preges av sosiale media som presser oss til å fremstå som vellykkede. Selviscenesettelser er et kjent fenomen blant unge mennesker, og denne forestillingens form er selviscenesettelsen. Hele forestillingen video-dokumenteres fortløpende av skuespillerne selv og projiseres med flere simultane videoer på bakveggen akkompagnert av forskjellige former for musikk.

Shakespeares ROMEO OG JULIE er den klassiske tragedien om ulykkelig kjærlighet. De to ikke få hverandre fordi foreldrene deres er i en blodig strid med hverandre.

Vår ROMEO OG JULIE bygger på samtidens identitetsforståelse hvor både gutter og jenter kan se seg selv tidvis som objekt og tidvis som subjekt. I tillegg har erotikken i vår tid et omskiftelig og metroseksuelt element. Er det disse elementene som kanskje kan forhindre den klassiske tragedien i gravkammeret?

Varighet 2 timer
Premiere 28.november Nordland Teaters Hovedscene
Av William Shakespeare
Bearbeidet av Rolf Alme
Medvikende utøvere fra NT Ung – Nordland Teaters ungdomsgruppe
Regi, Scenografi og kostyme Rolf Alme
Lysdesign Johan Haugen
Dramaturg Nina Gotlibsen
Koreograf Denis de Visscher