Skolemateriell

Utforsk karakterene, handlingen og temaene som gjør "Titus Andronicus" tidløs

Oppdatert 13. okt. 2023 kl. 17.45
artikkel

Velkommen til en spennende reise tilbake i tid, til England på slutten av det 16. århundre. Vi skal utforske et mesterverk som ble skapt for over 400 år siden, men som fremdeles har en utrolig kraft til å røre ved våre moderne hjerter og sinn.

William Shakespeare, kjent som verdens mest berømte dramatiker, skrev sitt intense og voldelige drama "Titus Andronicus" mellom 1588 og 1593. Selv om handlingen utspiller seg i det gamle Romerriket, og skuespillet ble satt opp for århundrer siden, vil du snart oppdage at de temaene det utforsker, er like relevante i dag som de var den gang.


Det første trykte eksemplaret av Titus Andronicus (1594)

Titus Andronicus gir oss et dypt innblikk i menneskets natur og de mørke krokene av maktspill og hevn. Det er et skuespill som utfordrer oss til å tenke på hva som motiverer mennesker til handling, hvordan lidenskap og grusomhet kan drive beslutninger, og hvilke konsekvenser som kan oppstå når vi mister vår menneskelighet.

Men hvorfor skal vi, i dag, bruke tid på et drama skapt for så lenge siden?

Jo, fordi "Titus Andronicus" gir oss en dypere forståelse av oss selv og verden vi lever i. Historien gir oss en mulighet til å utforske store spørsmål om makt, politikk, rettferdighet og hva det vil si å være menneske. Diskuter gjerne rundt det som utspiller seg i Ukraina, på Gaza og gjengvolden i Sverige - opp mot karakterene, handlingen og temaene som gjør "Titus Andronicus" tidløs.

Vi lever i en verden av intriger, lidenskap og hevn, og kanskje vil vi, som så mange før oss, bli beriket av Shakespeares visdom og innsikt.

Jeg håper undervisningsmaterialet vil vekke nysgjerrighet og engasjement. Ønsker dere alle en magisk teateropplevelse og lykke til med oppgavene!

hilsen Birgitte Strid, teatersjef Nordland Teater

Undervisningsmaterialet er laget med tanke på at det kan brukes både før og etter at elevene har sett forestillingen.

Oppgavene er ikke fagspesifikke og kan brukes på tvers av studieretninger og trinn på videregående, der tverrfaglige tema og elevmedvirkning er vektlagt. Her er det mulig å plukke og blande oppgavene slik dere vil.

Bakgrunn

Romerne har slått Goterne etter en brutal 10 år-lang krig. Men hjemme i Roma er riket i kaos. Keiseren er død, og hans to sønner vil begge ha makten. De danner fraksjoner og startet væpnede sammenstøt i gatene. Det kan gå mot en borgerkrig.

Den store hærføreren, Titus Andronicus, kommer tilbake til Roma. Som skikken forlanger, ofrer han goterdronningens eldste sønn til de romerske gudene. Hun sverger hevn. Det romerske folket tilbyr Titus keisertronen, men han avslår. Når goterdronningen senere kommer i maktposisjon, gjennom ekteskap med den nye keiseren, er det duket for et av verdenslitteraturens blodigste hevndramaer.

Titus Andronicus har et karaktergalleri med lidenskapelige, krevende og fascinerende roller. Samtidig stiller stykket spørsmål om hva det er å være menneskelig – både i krig og i fred.

Hvordan kan man skape et godt samfunn tuftet på mange år med voldshandlinger? Er løsningen til forsoning å la nåde gå for rett? For på tross av at stykket er over 400 år gammelt er beskrivelsen av menneskelige mekanismer i et storpolitisk spill dessverre dagsaktuelt.

Menneskers dualitet og manglende evne til å se eget mørke kontra andres ondskap har ikke endret seg med tiden, og i krig ser folkegrupper på seg selv som gode og «de andre» som onde. Påstandene karakterene i stykket kommer om motstanderne er like polariserte som de vi hører i dag, og like avhengig av hvilket perspektiv man velger.

I Shakespeares tekst blir også tilskueren konfrontert – som vitne til den sjokkerende og suggererende volden – med sine egne følelser for det de opplever på scenen og underholdes av.

Før dere går i gang, kan dere lese mer om "Titus Andronicus" på teaterets hjemmeside.


Foto: Marius Fiskum

Medvirkende

Medvirkende i Nordland Teater sin oppsetningen med premiere 4. november 2023: Rune Storsæther Løding, Inga Ibsdotter Lilleås, Piotr Misztela, Sondre Krogtoft Larsen, Stein Elvestad, Julie Sofie Reite, Roger Opdal Paulsen, Kristoffer Hjulstad, Sindre Bergfall. Regi: Terje Skonseng Naudeer og Birgitte Strid. Scenografi og kostyme: Nora Furuholmen. Komponist/lyddesign: Kjetil Schjander-Luhr. Lysdesign: Johan Haugen. Stykket er oversatt til nordnorsk av Ragnar Olsen og bearbeidet av Birgitte Strid i anledning oppsetningen ved Nordland Teater 2023.

Volden er der av en grunn

Vold som underholdning er ikke et moderne påfunn. Titus Andronicus ble for eksempel skrevet i England mellom 1588 og 1593, som var en tid og et sted da det fantes både offentlige henrettelser og voldelig underholdning som kamper mellom mennesker og ville dyr, som bjørnekamper.

I denne perioden i England var det også populært i teatret å ha voldelige hendelser på scenen. Går vi tilbake til verdenen der stykket utspiller seg, det antikke Romerriket, så var vold vanlig som underholdning, blant annet i gladiatorkamper på store arenaer.

Titus Andronicus er et voldelig teaterstykke, men volden er der av en grunn. Bruken av vold fremhever en av stykkets gjennomgående diskusjoner; hvordan kan man bygge opp et samfunn etter krig?

Gjennom de sterke inntrykkene den sceniske volden gir formidles stykkets budskap i et språk som treffer følelsene. Samtidig legitimeres bruken av voldelige bilder, men er det nødvendigvis et gode?

La oss utforske "Titus Andronicus" sammen

Elevoppgaver før forestillingen

Oppgavene er laget med tanke på at elevene skal få innsikt i noe av arbeidet som ligger bak oppsetningen og reflektere rundt forestillingen etter at de har sett den.

Elevoppgavene kan besvares individuelt, i par eller i gruppe.

 • Hvilke forventninger til forestillingen får du av å lese tekstene og se på bildene i dette skolematerialet?
 • Hva er vold som underholdning? Og hva kan være positivt med å fremstille vold på scenen? Hva tenker du kan være negativt med bruk av vold på scenen?
 • Krigsspill brukes til å rekruttere soldater. Hva tenker du om påstanden om at gaming kan bidra til å normalisere krig?
 • Ordet «forsoning» kan bety flere ting. Beskriv med egne ord hva det betyr for deg.

Elevoppgaver etter forestillingen

 • Hva husker du best fra forestillingen? Var det noe du så på scenen, eller var det noe skuespillerne fortalte og som du så som en indre film?
 • Sto forestillingen i stil med hva du hadde forventet deg?
 • Fant du noe som interesserte deg, som provoserte deg? Begrunn med egne svar.
 • Hva synes du om forestillingens scenografi? Hvilke assosiasjoner fikk du?
 • Kan du si noe om bruk av lys og musikk?
 • Hva handlet forestillingen om for deg?
 • Beskriv en av karakterene i stykket og hvilke karaktertrekk hen hadde.
 • Hvorfor hører ikke Titus Andronicus på Goterdronningen Tamora når hun bønnfaller ham om å ikke ofre barnet hennes?
 • Hvorfor tror du Titus takker nei til å bli keiser i Roma?
 • Karakterene i stykket gjør flere ekstreme voldshandlinger. Kan du tenke deg hvordan det er det mulig for dem å gjøre det? Velg én eller flere episoder og forsøk å forklare hva som kan ligge bak selve volden.
 • Hvordan kunne karakterene stoppet volden? Finnes det øyeblikk der Titus eller Tamora kunne valgt en annen handling enn den de gjør?
 • Les teaterstykket. Hvordan skiller opplevelsen av stykket seg for deg når du leser det og når du ser det?

Skriv en anmeldelse

En annen spennende oppgave er å lage en anmeldelse og en podcast hvor elevene diskuterer oppsetningen på bakgrunn av sin egen anmeldelse.

Oppgavetittel: Skriv en anmeldelse av forestillingen på ca 1 side

Før dere går i gang kan dere lese om hvordan skrive en teaterkritikk.

Moment som bør med i en anmeldelse:

 • Presentasjon av stykket/oppsetningen

Spillestil og skuespillerprestasjoner:

 • Ekspressivitet: stemmebruk, fysisk uttrykk, emosjonell temperatur
 • Samspill : kontakten mellom skuespillerne, hvordan de bruker hverandre
 • Rolletolking

Regi:

 • Miljøskildring: tid og miljø
 • Hva ønsker regissøren å formidle: budskap/tema
 • Skildere stemningen, rytme og tempo

Konklusjon:

 • Her skriver du om helhetsinntrykket og din egen mening
 • Hva likte du? Kva likte du ikke ? Hva gjorde mest inntrykk?

Når elevene er ferdige med å skrive kan de gå i grupper på 3 elever og diskutere oppsetningen på bakgrunn av sin egen anmeldelse.

Lag gjerne en podcast og send til Nordland Teater via epost. Vi setter stor pris på at dere deler med oss.

Elevoppgave med bruk av Chat GTP og dramatisering

Det er en pågående diskusjon om bruk av kunstig intelligens og produksjon av tekst, bilde, design og musikk.

I følge mannen bak ChatGTP, Ilya Sutskever, vil vi definitivt kunne lage selvstendige vesener med egne mål og meninger ved hjelp av kunstig generell intelligens. Hva mener elevene, kan vi kalle det kunst når det er en maskin som gjør jobben med å prosessere og gi uttrykk til våre ideer og kunstnerlige visjoner?

I denne oppgaven får elevene (grupper på 3-5 elever) prøve seg som dramatiker med hjelp av KI. De skal lage en dialog basert på et gitt scenario og bruke karakterne i "Titus Andronicus".

For å få teksten best mulig må de mate inn så mye og presis informasjon om karakterne og situasjonen som de vil dramatisere i chatten. Det er mulig de må spørre KI flere ganger og reformulere spørsmålene for å få en dialog som de er fornøyde med. Etter at elevene har produsert dialgoen skal de prøve å spille den i gruppa og diskutere kvaliteten. Er det noe de vurderer som spillbar på en teaterscene?

Før de går i gang les undervisningsmaterialet her og les fagartikler, bl.a. denne:

Kan ein robot skrive ein roman? av Åsmund H. Eikenes, Framtida

Forslag til scenarioer som elevene kan dramatisere:

 1. Kuttingen av Titus' hånd
  • Dette er en dramatisk og intens scene der Titus ofrer hånden i bytte for sønnene sine som er i ferd med å bli uskyldig henrettet. Elevene kan utforske følelsene til karakterene og dramatisere øyeblikket der Titus mister sin hånd.
 2. Lavinias taushet
  • Elevene kan dramatisere den rørende scenen der Lavinia, etter å ha blitt utsatt for grusomme overgrep, prøver å kommunisere med familien sin ved hjelp av en bok og pinner. Dette er en sterk scene som utforsker både Lavinias karakter og Titus' reaksjon på hennes lidelse.
 3. Konflikten mellom Tamora og Titus
  • Elevene kan dramatisere den dramatiske konfrontasjonen mellom Tamora og Titus, hvor sannheter blir avslørt og konflikten når sitt høydepunkt.
 4. Lucius' beslutning om å begynne krigen mot Roma
  • Elevene kan dramatisere øyeblikket der Lucius, sønn av Titus, tar den skjebnesvangre beslutningen om å starte krigen mot Roma som et svar på den grusomme behandlingen av hans familie.

Disse scenariene gir elevene muligheten til å fordype seg i karakterenes følelser og utforske de komplekse temaene i "Titus Andronicus" gjennom dramatisering. Det vil også gi dem en dypere forståelse av stykket og dets relevans.

Fordypningsmateriale

"Titus Andronicus er den beste avhandlingen om vold som noen gang er skrevet".

Disse ordene ble i sin tid sagt av regissør Julie Taymore i forbindelse med hennes film Titus fra 1999. Sett fra hennes perspektiv inneholder “avhandlingen” ulike former for vold som krig, religiøs vold, vold i hjemmet, seksuell vold, hevn, blind vold, æresdrap, vold godkjent av loven – som dødsstraff og vold som underholdning.

I kampen mellom sivilisasjon og barbarisme viser Shakespeare oss det politiske sammenbruddet i en stat gjennom innbyggernes skamferte kropper. Man kan si at gjennom å gjøre stykket til et konsentrat av Romas historie og fall, stiller Shakespeare spørsmål til politikken i egen samtid – slik vi også ønsker med vår oppsetning. Sett fra dette perspektivet, er volden i Titus Andronicus en logisk konsekvens av det å presse en stor mengde (voldelig) historie inn i ett og samme stykke.

Åpningsscenen fra filmen viser en gutt som leker krig med forskjellige actionfigurer og krigsleker.

Mange lar seg trekkes mot vold som underholdning enten det er innen skrekk- og splattersjangrene, eller i action- og krigsfilmer. For noen er det selve opplevelsen av å være redd og mestre frykten som er tiltrekkende, for andre kan det være ren moro og spenning man er ute etter. Vold og frykten for vold virker å være et så viktig element i det å være menneske, at vi stadig vender tilbake til dette gjennom fiksjonens trygge filter.

Taymore’s film er selvkommenterende i og med at den nettopp begynner med perspektivet krig som lek/underholdning.

Underholdningsindustrien har i all tid vært inspirert av kriger, og i dag ser vi et nytt nivå av militarisering av dataspill. Det amerikanske militæret har benyttet seg av dataspill som rekrutteringsverktøy i mange år. Barn leker med krigsscenarioer fra veldig ung alder og tilbringer mye tid i en virtuell fremstilling av krig. Slik blir krig normalisert, og det å drepe ser kult ut. Rekrutteringen av gamere har vist seg å være vellykket og har spredd seg til flere land. Her i Norge har Cyberforsvaret vært en aktiv sponsor for «The Gathering», landets største spillmesse.

Nordland Teaters repertoar spenner fra de store klassikerne til ny samtidsdramatikk. Vår ambisjon er å ha scenekunsttilbud som oppleves som relevant og attraktivt for alle aldre. Scenekunsten skal engasjere, og den kan også bidra til læring

Utforsk fortiden for å forstå vår egen tid Foto: Hilde Karin Skreslett

Opplev Nordland på en ny måte

Lanserer audioguide

05.07.2024

Nordlandsbanen: Krigsfangenes spor

En lytteopplevelse på øret

26.06.2024

Every stop holds a new memory

The Trail Way – en ny måte å oppdage Nordland på

13.06.2024

Tog o hoi!

Opplevelsestoget - gratis eventyr fra SJ Nord og Nordland Teater

14.06.2024

Førpremiereprat

Birgitte og Iso om Granitt og sommerturné

06.06.2024

Ny leder for Vinterlysfestivalen

Takk til Wenche Bakken, velkommen Sissel Brean

10.07.2024

Samtale med avtroppende produksjonssjef

En særdeles aktiv periode ved Nordland Teater

26.04.2024

Nordland Teater søker produksjonssjef

Ledig stilling fra august 2024

22.04.2024

Intervju med manusforfatter Stein Elvestad

En historie om menneskeskjebner

20.12.2023

Vinterlysfestivalen 2024

Omfavner kjærligheten til scenekunsten

13.12.2023

Kulturåret 2024

– Et år for store tanker

22.01.2024

The Trail Way

#bucketlistjourney

30.11.2023

Tilbakemeldinger på "Titus Andronicus"

Det beste Shakespeare jeg har sett i Norge, noensinne

19.04.2024

Intervju med regissørene

Norgespremiere på Titus Andronicus

30.10.2023

Changing Currents

Gratis teaterforestilling med flerkulturelt ensemble

04.12.2023

Skolemateriell

Utforsk karakterene, handlingen og temaene som gjør "Titus Andronicus" tidløs

13.10.2023

Første slipp Vinterlys 2024

Metteson, Iren Reppen og Oscar Danielson

27.09.2023

Ketil Kolstad

Neste teatersjef ved Nordland Teater

19.04.2024

Karoline Solbakken blir vår nye produksjonssjef

Hjertelig velkommen!

28.08.2023

Vinner av pris for nyskapende forestilling

Torn & Rose i Eventyrland

15.09.2023

​Ohoi, togrøvere på Nordlandsbanen!

røverteater, skattejakt og polarsirkeldåp

19.04.2024

Nordland Teater søker ny teatersjef

søknadsfrist 15. august

13.06.2023

Lyttedugnad

opplesing av rapport fra Sannhets- og Forsoningskommisjonen

31.05.2023

Produksjonssjef

ettårig vikariat fra 1. august 2023

05.05.2023

Teater er så personlig, det får deg til å tenke

verdsetter mangfoldet

13.04.2023

Kulturell vandring i Nordland

et nytt opplevelseskonsept tar form

11.04.2023

Fortell om din opplevelse

Ber om hjelp fra publikum

24.02.2023

Starten på det kulturelle årshjulet

Vi applauderer Sparebank1 Helgeland

19.04.2024

Stolte vinnere av beste kampanje

Juryen er imponert og fikk lyst å dra på teater!

19.04.2024

Art-Trail på sporet

Reis sakte, opplev mer!

19.04.2024

Høringssvar

Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland 2023-2027

04.01.2023

Litt tid e den største presang

Eg veit at du prøv, og eg trur du førstår at eg elsk deg uansett ka eg får

17.11.2022

Vinterlyskunstner 2023

Vernissage lørdag 11. februar kl 17.00 i Moment

19.04.2024

Nordisk kulturliv må styrkes

Felles kulturpolitisk opprop til Nordens kulturministre

19.04.2024

Verdifullt å kjenne sitt publikum

Brukerpanel og kulturmeninger

02.11.2022

Unik utstilling til Mo i Rana

Rana Kunstforening viser fram Skeive ikoner

19.04.2024

Det øves og prøves på Kappe Land

Mange elementer skal på plass før urpremieren 4. november

19.10.2022

Lengsel etter døden

Et håp i bunnen, i følge Astrid Hansen Holm

27.09.2022

Teateret som et treningssenter for empati

Jon R. Skulberg om Fruen fra havet

27.09.2022

Byr næringslivet opp til å vinterlyse

En årlig feiring av kunsten, kulturen og menneskene i nord

19.09.2022

Flerkulturelt brukerpanel

Brukeropplevelsen i sentrum

29.08.2022

Should I Stay or Should I Go

En du bør ha et forhold til?

24.06.2022

Heder til Moby Dick og Utvik Senior

En ære å være blant de nominerte, enda mer gøy å vinne!

08.06.2022

Servicepris til Nordland Teater

Blid, trivelig og svært hjelpsom

30.05.2022

Etablerer Sense of North AS

Ringvirkninger langt utenfor scenekanten.

19.04.2024

Skriver teaterhistorie

Vinterlys for første gang i Bodø.

22.04.2022

Teaterprat med Helén Vikstvedt

Aktuell som moren i «Som før og etter».

23.02.2022

Har du en hybel ledig, kom på banen

Hva gjør Mo i Rana til en bra plass å bo og besøke?

19.04.2024

Nå kan vi klemme og danse igjen

Praktisk talt alle smitteverntiltak er fjernet.

12.02.2022

Restart Mo i Rana med Vinterlys

7 magiske festivaldager i februar, hvert år.

26.01.2022

Morten Espeland

Årets Vinterlys-profil

11.01.2022

Ønskeliste

Signalene er viktige

22.12.2021

Spektakulære opplevelser bak hver sving

og hundrevis av grunner til å bli en dag ekstra.

19.11.2021

Kulturstreiken over

Glade ansatte på jobb i dag.

25.10.2021

Kulturstreiken rammer Nordland Teater

13 ansatte tatt ut fra mandag 25. oktober

21.10.2021

Det Henrik sa, begeistrer oss

om det å være menneske og om hverandre

18.10.2021

Regissøren bak Mulegutten

Varm. Inkluderende. Dedikert.

13.10.2021

ÅPEN DAG

9. oktober kl 11-15

19.04.2024

I sofaen med Fredrik Brattberg

Vil trekke folk til Nordland Teater.

25.09.2021

I sofaen med Birgitte og Kjersti Elvik

Teatersjefen møter interessante personer til en avslappet sofaprat.

20.09.2021

Nordland Teaters nybygg til 12,3 millioner

Avduket 18. september på åpningen av den 20. Vinterlysfestival.

19.09.2021

Får 500.000 kroner til å videreføre flerkulturelt ungdomsprosjekt

Gledelig nyhet!

19.04.2024

Bursdagsfeiring og avduking av Rugekassa

Nå får NT Ung sitt etterlengtede øvingslokale

19.04.2024

NYiBYEN

En smakebit av Nordland Teater

19.04.2024

Et friskt pust

Yngvild Berg Keilen

19.04.2024

Kobler kultur og reiseliv

WAR TRAVELS

21.06.2021

Teater i digitale formater

Ettårig tverrkunstnerisk utviklingsprosjekt

19.04.2024

Vi hyller mangfold

En kulturell kraft i Nordlandsamfunnet

19.04.2024

HOLDER MASKEN

Grete Larssen: Ihuga dukkermaker ved Nordland Teater

19.04.2024

DUS: Stjerner i sikte

Ungdomsteater leverer overbevisende

08.04.2021

Om å være isolert på en klippe, i sitt eget hjem, i sitt eget sinn.

Fra en dag til en annen ble livet forandret.

19.04.2024

Blir ny plansjef ved Nordland Teater

Dette er drømmejobben!

19.04.2024

Omstridt forlis

Utvik Senior premiere på Festspillene i Nord-Norge

19.04.2024

Ekstraforestillinger SÅ SOM I HIMMELEN

begrenset antall billetter i salg nå

19.04.2024

Meld deg på nyhetsbrev

oppdateringer rett i innboksen

19.04.2024

Fly kan fylles til randen, mens kulturlivet stenges ned

Brev til våre folkevalgte

19.04.2024

Urovekkende endring i kulturmodellen

en maktforskyvning fra kulturinstitusjoner til direktorat

19.04.2024

Herlige tilbakemeldinger

Tusen takk. Det er skikkelig stas.

25.02.2021

Regissøren bak Så som i himmelen

Morten Borgersen

09.02.2021

Billettene til Så som i himmelen går unna

Kulturens kraft påvirker oss

03.02.2021

DOAJVVO - HÅP med Ronja-Katrin Larsen

musikkteater av Åarjelhsaemien Teatere

19.04.2024

Vinterlys 2021 utsatt til høsten

Ny dato: 18.-24. september

14.09.2021

Næring til sjelen

Birgitte Strid

29.12.2020

Satser på ungdommen

med gode støttespillere

22.12.2020

Stiller opp for Kirkens Bymisjon

en annerledes Julekalender

16.12.2020

Vinterlysprofil 2021

Kjersti Elvik

18.11.2020

Gavekort på magiske øyeblikk

du tar med deg resten av livet

13.02.2021

Et langt liv på scena

Vi hedrer Andreas Kolstad

15.05.2024